Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phù hợpverb
to agree; to tally; to accord

[phù hợp]
to agree; to tally; to accord
according to...; in accordance/conformity with...
corresponding; suitable; appropriate; conformableGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.