Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phóng thíchverb
to liberate, to free, to discharge

[phóng thích]
xem trả tự doGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.