Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pantyhose
pantyhose
['pæntihous]
Cách viết khác:
tights
['taits]
như tightsquần chật ống; áo nịt (quần bó sát người che hông, chân và bàn chân của phụ nữ)
y phục tương tự che chân và thân người của các diễn viên nhào lộn, múa


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.