Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pantechnicon




pantechnicon
[pæn'teknikən]
danh từ
kho hàng đồ gỗ
xe vận tải lớn (vận chuyển hàng từ nhà máy này sang nhà máy khác)


/pæn'teknikən/

danh từ
kho hàng đồ g


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.