Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
overcareful
overcareful
['ouvə'keəful]
tính từ
quá cẩn thận


/'ouvə'keəful/

tính từ
quá cẩn thận


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.