Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
offset printing
offset+printing
['ɔ:fset'printiη]
danh từ
(ngành in) sự in ôpxet


/'ɔ:fset'printiɳ/

danh từ
(ngành in) sự in ôpxet

Related search result for "offset printing"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.