Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
nullify
nullify
['nʌlifai]
ngoại động từ
huỷ bỏ; làm thành vô hiệuhàm triệt tiêu, đưa về không

/'nʌlifai/

ngoại động từ
huỷ bỏ; làm thành vô hiệu

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.