Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
northbound
tính từ
về hướng bắc, theo hướng bắcnorthbound
['nɔ:θbaund]
tính từ
về hướng bắc, theo hướng bắcGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.