Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ninety-day wonder
ninety-day+wonder
['naintidei'wʌndə]
danh từ
sĩ quan ba tháng (được đề bạt sau ba tháng huấn luyện)


/'naintidei'wʌndə/

danh từ
sĩ quan ba tháng (được đề bạt sau ba tháng huấn luyện)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.