Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
niênnoun
year
tân niên new year

[niên]
danh từ.
year.
tân niên
new year.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.