Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhanhadj
fast; rapid; quick
xe chạy nhanh fast card

[nhanh]
prompt; fast; rapid; quick
Đi đường đó nhanh hơn nhiều
It's much faster/quicker if you go that wayGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.