Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhé


[nhé]
(final particle) all right ? OK ? eh?
ở nhà học đi nhé
Read your lessons while at home, right!
Xem xong trả ngay nhé!
Return it after reading right!Right
ở nhà học đi nhé Read your lessons while at home, right!
Xem xong trả ngay nhé! Return it after reading right!


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.