Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nghé mắt


[nghé mắt]
Peep, glance.
Nghé mắt qua vườn nhà bên cạnh
To peep at one's neighbour's garden.Peep, glance
Nghé mắt qua vườn nhà bên cạnh To peep at one's neighbour's garden


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.