Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nghèo nànadj
destitute. poverty-stricken, miserable

[nghèo nàn]
xem nghèo
Sống trong cảnh nghèo nàn
To live in poverty; to live in misery and want
Làm cho rơi vào cảnh nghèo nàn
xem bần cùng hoáGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.