Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngỏadj
Open
thơ ngỏ open letter

[ngỏ]
tính từ.
Open; not locked; left open
thơ ngỏ
open letter.
express oneselfGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.