Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngẫu


[ngẫu]
Xem ngẫu nhiên
At a loose end.
Đi chơi ngẫu
To wnder about because one is at a loose end.At a loose end
Đi chơi ngẫu To wnder about because one is at a loose end


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.