Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngũ sắc


[ngũ sắc]
Five primary colours (blue, yellow, red, white, black)The five primary colours (blue, ye;;ow, red, white, black)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.