Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngâuAglaia (kind of tree with fragrant little flowers)
Seventh lunar month
    Mưa ngâu The seventh lunar month lasting rain


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.