Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
nerd

nerd

[nerd]
saying && slang
weird person, nut
That nerd! He spit on my toe!Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.