Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
natural gas
danh từ
khí tự nhiênnatural+gas
['næt∫rəl'gæs]
danh từ
khí tự nhiênGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.