Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
misunderstood
misunderstood
Xem misunderstand


/'misʌndə'stænd/

ngoại động từ misunderstood /'misʌndə'stud/
hiểu lầm, hiểu sai


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.