Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
misstep
danh từ
lỗi sơ suất
bước lầm lạc, hành động sai lầm

nội động từ
bước hụt, sẩy chân
hành động sai lầm, không chín chắnmisstep
[mis'step]
danh từ
lỗi sơ suất
bước lầm lạc, hành động sai lầm
nội động từ
bước hụt, sẩy chân
hành động sai lầm, không chín chắnGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.