Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
missing link
missing+link
['misiηliηk]
danh từ
vật thiếu trong một bộ
động vật trung gian giữa vượn và người tiền sử; người vượn quá độ


/'misiɳliɳk/

danh từ
vật thiếu trong một bộ
(động vật học) dạng người vượt quá đ

Related search result for "missing link"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.