Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mishmash
mishmash
[mi∫'mæ∫]
danh từ
mớ hỗn độn, mớ lộn xộn; đống tạp nhạp


/miʃ'mæʃ/

danh từ
mớ hỗn độn, mớ lộn xộn; đống tạp nhạp


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.