Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
methadone
danh từ
thuốc ngủ gây tê (thay cho morphin hoặc heroin)methadone
['meθədoun]
danh từ
thuốc ngủ gây tê (thay cho morphin hoặc heroin)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.