Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
marsh mallow


/'mɑ:ʃ'mælou/

danh từ
(thực vật học) giống thục quỳ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "marsh mallow"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.