Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
marchioness
marchioness
[,mɑ:∫ə'nis]
danh từ
bà hầu tước; hầu tước phu nhân
nữ hầu tước


/'mɑ:ʃənis/

danh từ
bà hầu tước


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.