Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
make it
make+it

[make it]
saying && slang
go or come, attend
Can you make it tonight? Can you come to the meeting?Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.