Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
mưu cơ


[mưu cơ]
Suitable stratagem, timely trick, scheme, plot
Nhanh trí và lắm mưu cơ
To be quick - minded and full of timely tricks.Suitable stratagem, timely trick
Nhanh trí và lắm mưu cơ To be quick - minded and full of timely tricks


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.