Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
mù mờ


[mù mờ]
Confusing, vague.
Câu trả lời mù mờ
A vague answer.Confusing, vague
Câu trả lời mù mờ A vague answer


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.