Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
mótverb
to glean (corn)
mót lúa to glean corn

[mót]
động từ.
to glean (corn).
mót lúa
to glean corn.
desire, want, needGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.