Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
máy giặtnoun
washer ; washing-machine

[máy giặt]
danh từ.
washer; washing-machineGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.