Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
luốt


[luốt]
Be lost in.
Tiếng nói bị luốt đi trong gío
The voice is the wind.Be lost in
Tiếng nói bị luốt đi trong gi'o The voice is the wind


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.