Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
loosen/tighten the purse-strings
loosen/tighten+the+purse-strings
thành ngữ purse
loosen/tighten the purse-strings
mở rộng/thắt chặt hầu baoGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.