Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
light up
light+up

[light up]
saying && slang
light a cigarette, begin to smoke
As Ken left the school, he lit up. It was okay to smoke outside.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.