Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
liberalisation
danh từ
sự mở rộng tự do; sự làm cho có tự doliberalisation
[,libərəlai'zei∫n]
Cách viết khác:
liberalization
[,libərəlai'zei∫n]
như liberalizationGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.