Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lar
danh từ; số nhiều lares
thần giữ nhà (của người La Mã cổ)lar
[la:]
danh từ; số nhiều lares
thần giữ nhà (của người La Mã cổ)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.