Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
la bànnoun
compass

[la bàn]
compass
Kim la bàn lúc nào cũng chỉ hướng bắc
The compass needle always points NorthGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.