Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
lữ thứ


[lữ thứ]
Inn accommodation, hotel accommodatin.
Cảnh lữ thứ tha hương
life in inns and a strange land.Inn accommodation, hotel accommodatin
Cảnh lữ thứ tha hương life in inns and a strange land


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.