Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
lợtadj
(of colour) pale

[lợt]
tính từ.
(of colour) pale.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.