Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
lọtverb
_to fall into
lọt vào tay người nào to fall into someone's hand

[lọt]
động từ.
to fall into.
lọt vào tay người nào
to fall into someone's hand.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.