Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
lưu tâmverb
to pay attention; to take notice
lưu tâm đến việc gì to take account of something

[lưu tâm]
động từ.
to pay attention;
to take notice.
lưu tâm đến việc gì
to take account of something.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.