Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
lũn cũn


[lũn cũn]
Too short.
Người cao quần áo lũn cũn
To be tall and have short clothes.Too short
Người cao quần áo lũn cũn To be tall and have short clothes


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.