Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
verb
to drag (one's feet)
noun
pear
cây lê pear-tree

[lê]
động từ
to drag (one's feet)
danh từ
pear
cây lê
pear-treeGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.