Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
lành lặnadj
intact; unbroken

[lành lặn]
tính từ.
intact; unbroken.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.