Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
kiêm nhiệm


[kiêm nhiệm]
xem kiêmBe concurrently having many qualities... to a high degree
Trí lực kiêm toàn Having concurrently physical strength and intellectual power to a high degree


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.