Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
kheo


[kheo]
Ham (back part of the leg behind the knee-joint).Ham (back part of the leg behind the knee-joint)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.