Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
khứu giác


[khứu giác]
(the sense of) smell.
Mũi là cơ quan khướu giác
The nose is the organ of smell.(the sense of) smell
Mũi là cơ quan khướu giác The nose is the organ of smell


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.