Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
khống chếverb
to restrain; to control; to dominate

[khống chế]
to master; to dominate; to control; to overpower
to constrain; to force; to compelGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.