Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
khái niệmnoun
notion; conception

[khái niệm]
notion; concept
Khái niệm không gian và thời gian
Notions of space and time
Khái niệm căn bản về triết học Trung Quốc
Basic concepts of Chinese philosophy; Basics/fundamentals/essentials of Chinese philosophyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.